Şirket Araçlarının Karayolları Geçiş Ücretleri (Ogs-Hgs) Yönetimi

Ülkemizde kamunun ve özel sektörün işletmekte olduğu bazı otoyol, köprü ve tünellerden yapılan geçişler ücret karşılığında yapılabilmektedir. Ücretlerin tahsili bazen geçiş anında nakit olarak, daha yaygın olarak ise elektronik ödeme sistemleriyle (HGS-OGS) yapılmaktadır. Ücretli geçiş yapılan yolların yaygınlaşması ve ücreti ödenmeden yapılan geçişlere uygulanan cezaların yüksekliği işletmelerin bu konuda daha da tedbirli olmasını gerektirmektedir.

OGS/HGS yönetiminde temel hedefimiz, cezalı geçiş kapsamına girilmeyecek şekilde araçlara OGS-HGS etiketlerinin tedarik edilerek tescil işlemlerinin yapılması olmalıdır. Muhtemel cezalı geçişlerin ilgili kurumların sitelerinden sorgulamalarının yapılarak kaçak geçişler var ise 15 gün içerisinde cezalı duruma düşmeden ödenmesi gerekmektedir.

Önceki yıllarda tüm ücretli otoyollar sadece kamuya ait KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) tarafından işletilmekteyken şimdi çok sayıda özel şirket de otoyol, köprü ve tünel işletmeye başlamıştır. Bu alanda hizmet sunan firmaların sayısının artması araç sahipleri için geçişlerin kontrolünü ve ödenmesini karmaşık hale getirmiştir.           

İşletmelerin kendilerini muhtemel operasyon yüklerinden ve cezalı geçişlerden koruyabilmeleri için yapmaları gerekenleri maddeler halinde sıralayabiliriz;

  • OGS ve HGS etiketleri aracın sınıfına uygun etiket-cihaz tipi seçilerek banka veya PTT şubelerinden satın alınmalıdır. Aracın sınıfıyla eşleşmeyen etiketle yapılan geçişlere cezai işlem uygulanacağı unutulmamalıdır.
  • Araç plakalarının doğru olarak OGS/HGS cihazlarına (satın alma formlarına) işlenip işlenmediği kontrol edilmelidir. Plakanın sisteme hatalı olarak kayıt edilmesi durumunda geçiş cihazları ve etiketleri geçersizdir.
  • Geçiş ücretlerinin tahsil edileceği kredi kartı limitleri veya banka hesap bakiyeleri devamlı müsait halde tutulmalıdır. Otomatik ödeme emirlerindeki limitler geçişlerin yoğunluğuyla orantılı olmalıdır
  • Bütün tedbirler alındıktan sonra cezalı geçişlerin olup olmadığı Karayolları’nın web ihlal sitesinden belirli periyotlarla kontrol edilmeli, eğer geçiş ihlalleri varsa gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Eğer cezalı geçişler varsa geçişin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde cezasız olarak ödenmelidir.
  • Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nu işleten şirketlerin web sitelerine üyelik kaydı yapılarak araç plakalarının sisteme işlenmesi durumunda gerçekleşen kaçak geçişlerin mail adresinize bildirilmesini sağlayabilirsiniz.
  • Özel otoyol şirketleri kaçak geçiş bedellerinin 15 gün içinde ödenmemesi durumunda icra takibi başlatmakta, geçiş ücretinin yanında icra dosya masrafı ve avukatlık ücretlerini de ayrıca tahsil ettiklerini unutmamalıyız.

Bu makale Satınalma Dergisinin Ekim 2021 sayısında yayınlanmıştır