Şirket Araçlarının Bakım, Lastik ve Yakıt Yönetimi

Araçların Bakımı

İşletmeye ait araçların önemli gider maliyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz araç bakım ve onarım giderleridir.

Şirket bünyesine katılan araçların faaliyete başlamasıyla bakım ve onarım süreci de başlamaktadır. Bakım ve onarım giderlerinin etkin ve verimli yönetilmesi tasarruf ve muhtemel kaza risklerinden korunmak anlamına da gelmektedir.

Araçların bakım ve onarım sürecini yönetirken nelere dikkat etmeliyiz?

 1. Araçların periyodik bakım aralıkları dikkate alınmalı ve uyulmalı.
 2. Sürücüler periyodik bakım süreçleri konusunda bilgilendirilmeli.
 3. Bakımların hangi yetkili servis veya özel serviste yapılacağına önceden karar verilmeli.
 4. Bakım ve onarım servisleriyle etkin sözleşmeler yapılarak iskontolar alınmalı.
 5. Araçların bakım ve onarımı ile ilgili bilgiler araç dosyasında arşivlenmeli.
 6. Kullanıcı hatasından kaynaklanan bakım maliyetleri sürücülere de yansıtılmalı.
 7. Araç servis faturaları incelenerek garanti ve garanti dışı maliyet ve işlemler kontrol edilmeli.
 8. Şirket filosuna kayıtlı araçların bakım ve onarım maliyetleri rapor haline getirilerek marka ve modeller arası mukayeseler yapılmalı.
 9. Araç satın alma kararı verilirken bakım, onarım ve yedek parça maliyetleri dikkate alınmalıdır.

Lastik Yönetimi

Lastikler araç sürüş güvenliğinin en önemli parçasıdır. Lastik yönetiminde güvenlik ön planda tasarruf ikinci planda gelmelidir. Mevsimsel koşullar, aracın yük kapasitesi ve araçların teknik kapasitelerine uygun lastiklerin seçilmesi ve teknik kontrollerin devamlı yapılması ihmal edilmemelidir.

Etkin ve verimli bir lastik yönetimi için;

Öncelikle;

 1. Satın alınacak lastiklerin ebatları araç ve jantlarla uyumlu olmalıdır.
 2. Taşınacak yük ve yolcu kapasitesine uygun teknik özellikte lastikler tercih edilmelidir.
 3. Mevsim koşullarına uygun lastikler kullanılmalıdır(yaz-kış)
 4. Araçların rot ve balans ayarları sürekli kontrol edilerek lastiklerin daha uzun ömürlü kullanılması sağlanmalıdır.
 5. Lastik maliyetlerinde temel husus; lastikler ile toplam kaç km yol yaptığımızdır.
 6. Lastiklerin basınç değerleri ayarlanmalı ve diş derinlikleri kontrol edilmelidir.  Belirli derinliğin altına inmiş lastiklerin kullanımı sonra erdirilmelidir.

Yakıt Yönetimi

İşletmelerin filo maliyet kalemlerinden en önemlilerinden biriside hiç kuşkusuz yakıt maliyetleridir. Dünya ortalamasından çok yüksek fiyattan satın aldığımız akaryakıtı verimli ve tasarruflu kullanmak zorundayız.

Belki de araca en uygun yaktı türünün seçimiyle işe başlayabiliriz. Yakıt tüketimini etkileyen unsurlardan birisi de sürücülerin araç kullanım alışkanlıklarıdır.

Aynı araç ve kullanım şartlarında sürücüden sürücüye %30’a varan akaryakıt tüketim farklarının ortaya çıktığı bir gerçektir.

Araçlarda yakıt tüketimini minimize ederek optimum düzeye çekmek her zaman mümkündür.

Peki optimum yakıt tüketimi için neler yapmalıyız?

 1. İşletmelerin ilk yapması gereken, akaryakıt firmalarıyla anlaşarak uygun bir iskontoyla otomatik yakıt sistemine geçmeleridir. Böylece yakıt maliyetleri kayıt altına alınıp, suistimallerin önüne geçilerek istatistik ve raporlamaların daha kolay hale gelmesi sağlanmalıdır.
 2. Araç lastikleri uygun basınçta kullanılmalıdır.
 3. Aracın uzun süre rölantide çalışmasının ve araca fazla yük yüklemenin yakıt sarfiyatını arttırdığını unutmamalıyız.
 4. Araçların hava, yakıt filtrelerinin değişimi ve periyodik bakımları zamanında yapılmalıdır.
 5. Araçların yük ve yol koşullarıyla uygun olmayan aşırı hız limitlerin de kullanılması yakıt maliyetlerimizi %30-40 oranında artırdığı dikkate alınmalıdır.

Bu makale Satınalma Dergisinin Eylül 2021 sayısında yayınlanmıştır