Şirketlerin filosundaki araç sayılarının hızla artması, işletmelere filo yönetimi konusunda birçok sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların sayısal olarak artmasının sonucunda filo yönetimi kapsam ve doğuracağı riskler açısından daha da karmaşık hale gelmiştir. Bu karmaşıklığın giderilebilmesi için işletmelerde araç sayıları ile orantılı olarak konusunda uzman, detayları takip eden ve başarılı bir risk süreci yönetimi yapabilen personel(ler)in istihdam edilmesi gerekmektedir. Araç filosunun bir işletme için en önemli gider kalemlerinden biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda alınacak risklerin yönetimi ile ilgili telafisi çok zor olan veya hiçbir şekilde mümkün olmayan beklenmedik sonuçlar doğurabilir.

İstihdam edilen personelin otomotiv sektöründe sürekli gelişen teknolojide, yasal sorumluluklarda ve güncellemelerde aktif bir yapıya sahip olması gerekmektedir. İşte tam bu noktada “Filo Akademisi” düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri ve sertifikalı programlarıyla kurumların filo yönetimi ile ilgilenen personelinin eğitimini ve bilgilerinin güncellenmesini sağlar.

Ayrıca “Filo Akademisi” sürücü eğitim programlarıyla da güvenli sürüş ve tasarruf teknikleri hakkında araç kullanıcılarına eğitim vermektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.